De samenleving waarin we leven en ons bewegen wordt gekenmerkt door een steeds sneller ritme, waardoor onze relatie met ruimte en tijd, evenals onze omgang met de wereld en de mensen rondom, verandert en blijft veranderen.

 

Is het niet de taak van de architect om een antwoord te geven aan deze complexiteit ?

 

Wij proberen als buro hiertoe een architectuur te creëren die vertrekt vanuit de genius locus van de plaats, waarbij gestreefd wordt naar een morfologie die geïncorporeerd wordt in de omgeving. De projecten worden gekenmerkt door een tijdloze uitstraling en belevenis die een rust teweegbrengt in het steeds toenemend ritme van het dagelijkse leven.

 

 

Philippe Duflo  –  Ive Heyvaert  –  Koen Baetens